Trekking

Deiva Marina is gelegen temidden van een gebied rijk aan wandelpaden..

Omwille van de bijzondere morfologie van de bergen gaat het om wandelwegen die geschikte kledij en schoeisel noodzakelijk maken. Het zijn wandelpaden die gelijkaardige karakteristieken vertonen als deze van de bergen, grotendeels zonder bescherming, met belangrijke te overbruggen hoogteverschillen en risicopunten; de bodem is over het algemeen veranderlijk naargelang de atmosferische omstandigheden en deze kan soms oneffen zijn.